Odrůda révy vinné


Charvát růžový


na začátku dozrávání --------------------- v pozdější fázi dozrávání 

 


Charvát růžový (Otelo růžové, 
Isabella růžová, Lidia, Лидия a další názvy) je velmi rezistentní a mrazuvzdorná růžová až fialová odrůda révy vinné k výrobě burčáku a "labruskového" vína, případně i k příme konzumaci.

Původ odrůdy:
Odrůda byla vyšlechtěna pravděpodobně v USA a to buď již někdy v 19. století nebo nejpozději začátkem 20. století. Až do 60. let 20. století byla odrůda ve velkém pěstována na území dnešní Ukrajiny a Moldávie (odtud se odrůda rozšířila k nám). V současné době se odrůda pěstuje na menších plochách především ve východní a střední Evropě.

Odrůda vznikla skřížením některého křížence "labruskové" révy Vitis labrusca (pravděpodobně odrůdy Isabella) s některou odrůdou běžné révy vinné (Vitis vinifera).

Dozrávání:
Odrůda má střední dobu dozrávání - od poloviny září.

Popis:
Velmi bujně rostoucí odrůda. Silně se zahušťující keře - nutno pravidelně odstraňovat nepotřebné zálistky a letorosty a protrhávat listy. Réví vyzrává dobře. Úrodnost se uvádí 100 až 120 q/ha (metrických centů na hektar).

Přednosti:
Odrůda má vysokou odolnost proti houbovým chorobám, výrazně vyšší než jiné rezistentní odrůdy, není ji tedy nutno chemicky ošetřovat.
Mrazuvzdornost je výrazně vyšší než u klasických odrůd révy vinné (uvádí se, že snese až kolem -27 až -30 °C).
Výborná odrůda pro ozelenění balkónů, stěn domů, na pergoly apod.

Použití:
Odrůdu je možno použít k výrobě silně aromatických "jahodových" vín, sladkého silně aromatického moštu nebo také k přímé konzumaci - doporučujeme konzumovat hrozny dříve než dosáhnou plné zralosti, později totiž mívají až přiliš aromatickou trpkou chuť.