Výsadba, uskladnění a pěstování
révy vinné

 


Naše prostokořenná (s holými kořeny) sazenice révy vinné:

Prostokořenné sazenice prodáváme každý rok od poloviny listopadu (novembera) až do května (mája).


Důležitá informace:
Půda, do které budete sázet, by ideálně alespoň rok neměla být ošetřována žádnými herbicidy. Jinak se může stát, že sazenice špatně nebo vůbec neporostou.

Minimální vzdálenost sazenic od sebe - kolem 80 cm.

Kdy vysazovat:
Vysazovat je možno již na podzim a to do té doby než v oblasti výsadby začne trvale mrznout (teploty těsně kolem 0°C nevadí). Půda by neměla být promrzlá na úrovni kořenů (jen na povrchu nevadí). Pokud u vás už v listopadu trvale mrzne je třeba s výsadbou počkat až na jaro, kdy přestane trvale mrznout (většinou od března, někde už i ve 2. polovině února). Velká vinařství sadí většinou až v dubnu a květnu (např. z toho důvodu, že dříve nemají čas, nebo neseženou pracovníky, sázecí stroje atd.). Někteří se také obávají jarních mrazíků, ty ale mohou přijít i ve 2. polovině května (před několika lety se u nás tak stalo). S výsadbou prostokořenných sazenic se většinou končí v květnu (s podsazováním starších vinohradů někteří pokračují i v létě).

USKLADNĚNÍ SAZENIC do výsadby:

Sazenice je možno uskladnit do jara v nevytápěné bezmrazé místnosti (např. sklep na brambory nebo na víno apod.). Sazenice uložte CELÉ ve VLHKÉ hlíně nebo VLHKÉM písku (spíše HRUBŠÍ písek) - doporučujeme dát naspodek vrstvu hlíny nebo písku a na to vyskládat sazenice naležato a celé zasypat. Svazky sazenic nechte v celku (nemusíte je rozdělávat). Sazenice nepolívejte vodou, ani již uložené sazenice (ve hlíně nebo písku) nepolívejte vodou; sazenice 
byly namočeny v protiplísňovém postřiku a ten by se smyl.
 Sazenice nesmí dlouhodobě stát (nebo být uloženy) ve vodě - začaly by hnít a potom by nerostly (sazenice sice musí být uloženy ve vlhkém prostředí, ale musí "dýchat" - réva není bahenní rostlina). 
Teplota v místě uložení sazenic by měla být nižší než 10°C (ale samozřejmě nad 0°C), ideálně pod 6°C, jinak začnou sazenice brzo rašit. Pokud sazenice při skladování naraší, tak při výsadbě musíte jejich výhonky celé zakrýt hlínou, jinak je sluneční záření poškodí
.

Pokud nemáte doma žádné vhodné prostory k uložení sazenic, je také možnost sazenice zakopat přímo na pozemku (zahradě) do hlíny. Na sazenice navršte dostatečný kopec hlíny, aby nevymrzly.

VÝSADBA SAZENIC - na podzim i na jaře:
1) Výhon sazenice je zastřižený na dvě očka a zaparafínovaný, aby nevysychal - v žádném případě parafín neodstraňujte! Kořeny již 
 
jsou 
 
zakrácené, ale můžete je zakrátit těsně před výsadbou na 10-15 cm pokud jsou delší: 2) Přímo před výsadbou doporučujeme ponořit kořeny sazenice na 12-24 hodin do vody.


3) 
 
Vykopte dostatečně hlubokou jámu, aby místo štěpování (roub; místo spoje mezi řízkem dané odrůdy a podnoží) bylo asi 5-10 cm nad povrchem země. Takže skoro celá sazenice bude v zemi, nikoliv jenom kořeny. Přímo ke kořenům sazenice nedávejte žádný hnůj ani jakákoliv jiná hnojiva - mohly by sazenici poškodit! Ke kořenům můžete dát kompost.
Sazenice sázejte ve vzdálenosti 70-100 cm. 
 


4) Zasypte kořeny sazenice dobrou zemí, která neobsahuje herbicidy. Pokud se na místě dobrá zem nenachází, můžete koupit např. zahradnický substrát. Hlínu dobře udusejte. Zalijte alespoň 5 litry vody a nechte vsáknout (především na jaře, když je sucho, můžete i větší množství vody; pokud je zem na podzim mokrá není ani třeba zalévat).

 
5) Dosypte hlínu do úrovně okolního terénu (můžete ji taky udusat). Místo štěpování(roub) ať je zhruba 5-10 cm nad povrchem země.6) Zahrňte celou sazenici zeminou (hlína bude několik cm nad vrcholem sazenice). Sazenice bude tedy celá úplně schovaná. Pokud jsou v oblasti výsadby tužší mrazy, můžete udělat i větší vrstvu hlíny nad sazenicí, ale až přejde nebezpečí velkých mrazů, tak část hlíny odhrňte.
Doporučujeme zahrnovat sazenici i při výsadbě na jaře, kvůli nebezpečí jarních mrazíků (ty 
mohou přijít i v květnu). Rozhodně sazenici zahrňte pokud již raší.7) Na začátku června kopec hlíny úplně odhrňte a odstřihněte rosné kořínky, které vyrostou z roubu. Pokud by nějaký výhonek vyrůstal z místa pod roubem (tedy ještě níže než rosné kořínky) tak ho odstřihněte - jedná se o výhon podnože (má výrazně odlišné listy od listů všech odrůd révy vinné).


Poté ale sazenici zase přihrňte tak, jak byla přihrnutá předtím, protože zelené části, které nebyly na slunci by sluneční žár mohl poškodit. Definitivně odhrňte všechnu navršenou hlínu až v září, až nebude slunce tak intenzivně svítit a už nebude hrozit poškození zakrytých zelených částí rostliny. Opět odstřihňete rosné kořínky a výhonky vyrůstající pod roubem.

Pokud si chcete co nejdříve vypěstovat kmínek (zdřevnatělý výhon sazenice, z kterého pak budou každý rok rašit letorosty) tak již na začátku léta vyberte 2 nejdelší dostatečně silné výhony (1 z nich je záložní) a ostatní výhony úplně odstřihněte. Až do podzimu pak na výhonech pravidelně vylamujte zálistky a vyvazujte je k opoře (železná tyčka, dřevěný kůl atd.), aby rostly co nejrychleji vzhůru. Nechte 2-3 zálistky úplně u vrcholu výhonu jako zálohu, kdyby se vršek výhonu ulomil, aby mohl výhon růst dále.

Především v létě, když alespoň týden neprší, je dobré zalít sazenici větším množstvím vody (aby se voda vůbec dostala ke kořenům). Lijte vodu k sazenici, ne na sazenici (vlhkost na listech podporuje houbové choroby). Nezalívejte každý den, jen občas, když je sucho (réva není bahenní rostlina). V dalších letech už bude mít réva velké kořeny a zalívání nebude potřeba.

Výhonky sazenice doporučujeme několikrát za léto ošetřit chemickými přípravky pro révu vinnou - především proti chorobám peronospora (neboli plíseň révová) a oidium (padlí). Pro dobrý růst doporučujeme přidat i listové hnojivo. O konkrétních přípravcích se informujte v prodejnách zahradnických nebo vinařských potřeb (základní informace o chemickém ošetřování najdete v odkazu dole na stránce).


8 a) Pokud na podzim, než přijdou mrazy, není nejsilnější výhon sazenice silný alespoň jako tužka (obyčejná dřevěná na psaní), tak ho zastřihněte na 2-3 očka. Všechny ostatní slabší výhony odstřihněte úplně. Sazenici pak opět celou zahrňte hlínou jako při výsadbě.

8 b) Pokud by nejsilnější výhon už byl dostatečně silný, tak ho pouze zakraťte na zhruba 90-100 cm pokud by už byl delší, a přivažte ho k opoře (pokud ještě není přivázaný). Všechny ostatní slabší výhony odstřihněte. Samotnou sazenici můžete ještě přihrnout hlínou (tu zase pak v létě odhrnout a odstranit rosné kořínky jako dříve).

Zde vám nabízíme odkaz na mnohem podrobnější návod k výsadbě a pěstování vinné révy, kde navíc najdete i základy chem. ošetřování, řezu révy a dalších prací ve vinici. Návod se soustředí hlavně na pěstování révy v nevinařských oblastech, především ve vyšších polohách, ale informace v něm uvedené platí všeobecně. Jde o pdf soubor, doporučujeme uložit si ho na počítač. Autorem návodu je ing. Jan Kratochvíl:

PĚSTOVÁNÍ VINNÉ RÉVY VE VÝŠKÁCH 400-500 M.N.M. - ing. Jan Kratochvíl

ZPĚT NA AKTUÁLNÍ NABÍDKU SAZENIC