město

 

VELKÉ BÍLOVICE a okolí

 

 

VÍTEJTE VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH!
  

Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v České republice, a to jak plochou svých registrovaných vinic (přes 773 hektarů), tak i počtem pěstitelů révy vinné (792 oficiálních pěstitelů):


Zdroj: Situační a výhledová zpráva: Réva vinná a víno - 2023 

VELKÉ BÍLOVICE - POHLED OD JIHU:

VELKÉ BÍLOVICE - POHLED OD SEVERU:


VELKÉ BÍLOVICE - POHLED Z VÝŠKY:

VELKÉ BÍLOVICE - pohledy z různé vzdálenosti:
   
 
    
 
VELKÉ BÍLOVICE - FOTOGALERIE:
Kostel a fara
 

 
Velké Bílovice se nachází v Jihomoravském kraji, u výjezdu z dálnice D2, 45 km jihovýchodně od Brna, 15 km od hranic se Slovenskem a 15 km od hranic s Rakouskem. Velké Bílovice jsou částí Břeclavska:Velké Bílovice leží na okraji
Lednicko-valtického areálu:
Mapa Velkých Bílovic a okolí
Zde na mapě dole můžete mimo samotného města vidět také oblast vinných sklepů severovýchodně od města a rybníky Šísary a Velký Bílovec. 

 
  

 
VINNÉ SKLEPY
VELKÝCH BÍLOVICVinné sklepy Velkých Bílovic tvoří jakési samostatné "vinařské městečko" (místně nazývané prostě "Sklepy"), nacházející se severovýchodně od samotného města. Nachází se v něm kolem 650 vinných sklepů ve 40 pojmenovaných sklepních uličkách rozdělených do 3 sklepních tratí.


Jednotlivé sklepní uličky: Seznam sklepních uliček ve Velkých Bílovicích


Mapa "vinařského městečka" (vinných sklepů) Velkých Bílovic:
Tato mapa byla vytvořena spolkem Velkobílovičtí vinaři a jsou v ní číselně vyznačeny polohy sklepů všech členů spolku.
Mapa zobrazuje stav z srpna 2019.
Aktuální informace o všech členech spolku Velkobílovští vinaři viz:

 
VELKOBÍLOVIČTÍ VINAŘI
 
Části "vinařského městečka" Velkých Bílovic: 


1) Sklepní trať BELEGRADY
Největší tratí velkobílovických Sklepů je sklepní trať Belegrady, ve které se nachází většina vinných sklepů Velkých Bílovic. Prochází tudy silnice II. třídy II/422, která vede sklepní uličkou Hlavní (ta navazuje na ulici Čejkovská ve Velkých Bílovicích) směrem k rybníku Velký Bílovec a areálu firmy Habánské sklepy. Hlavní cestou Belegradů je sklepní ulička Belegradská, na které se také nachází
náměstí sv. Urbana. Na severním okraji Belegradů ve sklepní uličce Ke Kapličce najdete boží muku. Cesta kolem boží muky pokračuje až ke kapličce na Hradišťku. 

VIDEO - Jak se pije víno - Vladimír Menšík

- scénka z filmu Bouřlivé víno z roku 1976. Tato scénka (stejně jako mnoho dalších tohoto filmu) se natáčela ve Velkých Bílovicích, zřejmě v létě roku 1975, a to přímo před tímto sklepem v Belegradech ve sklepní uličce Ke Kapličce:


POROVNEJTE STEJNÁ MÍSTA:
1) Scénka z filmu Bouřlivé víno - léto 1975
 

2) 11. ročník akce Ze sklepa do sklepa - 2. dubna 2016

             2) Sklepní trať POD PŘEDNÍMA
Tato sklepní trať vznikla až později jako spojnice starších tratí Belegrady a Púrynky. Je pojmenovaná podle dnes už historického názvu místní viniční trati Pod Předními. Hlavní cestu zde tvoří 3 na sebe navazující sklepní uličky Pod Panskýma, Pod Předníma a U Machovej studně. Nachází se zde náměstí sv. Jana a historická Machova studna. Nahoru do vinohradů vede strmá Krejčova cesta.


              


3) Sklepní trať PÚRYNKY
Nejstarší tratí velkobílovických Sklepů jsou Púrynky. Vinné sklepy stojící po obou stranách strmé Púrynské uličky vytvářejí charakteristický místní kolorit. Nachází se zde náměstí sv. Martina, na kterém se každoročně nejbližší sobotu po svátku sv. Martina (11. listopadu) koná Svatomartinská slavnost. Za náměstím sv. Martina vede Púrynska cesta dolů do údolí Ťuhýkov.
             


DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA
VELKÝCH BÍLOVIC

 

Kaplička na kopci Hradištěk
 
 

360° PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE KAPLIČKY A OKOLÍ:
(můžete se "rozhlédnout" dokola; pohled otáčíte tažením myší) 
    
INFO O KAPLIČCE
Kaplička a okolí - VIDEO
(Reklamu ve videu zrušíte kliknutím na křížek v jejím rohu)
Svatba u kapličky - VIDEO

Kaplička se objevila ve filmu Bobule z roku 2008: Bobule-kaplička
Kaplička na Mapy Google
Kaplička na mapy.cz
Neoficiální facebooková stránka: Hradištěk, Velké Bílovice
 
 
Boží muka na cestě ke kapličce 

PANORAMA:

 
Boží muka se nachází na okraji sklepní trati Belegrady ve sklepní uličce Ke Kapličce. Sklípek u boží muky je opuštěný.
Boží muka se také objevila ve filmu Bobule z roku 2008: Bobule-u boží muky
Boží muka na Mapy Google

Boží muka na mapy.cz
Neoficiální facebooková stránka: Boží muka Velké Bílovice

 
 
Rybník Velký Bílovec 
(plocha 50 ha, z toho v katastru Velkých Bílovic 41 ha)
Rybník Velký Bílovec na Mapy Google
Rybník Velký Bílovec na mapy.cz


 
 
Rybník Šísary
(plocha 1,6 ha)
Rybník Šísary na Mapy Google
Rybník Šísary na mapy.cz

 
 
 
Lesopark ve Velkých Bílovicích
Lesopark na Mapy Google 
Lesopark na mapy.cz
 
 
Obrázková mapa Velkých Bílovic a okolí:

Na mapě můžete vidět polohu "vinařského městečka" (Sklepy) a různými barvami vybarvených 7 hlavních viničních tratí kolem Velkých Bílovic. Na mapě jsou vidět i další zajímavá místa jako kaplička na kopci Hradištěk, boží muka u sklepů a rybníky Šísary a Velký Bílovec. Sever je směrem k hornímu levému rohu obrázku.
Obrázek doporučujeme uložit na počítač a pak otevřít, abyste si ho mohli prohlédnout ve větším detailu.VINOHRADY (VINICE)
VELKÝCH BÍLOVIC
 
Viniční tratě Velkých Bílovic


 
VYSVĚTLIVKY:
AA - tratě orientované k jihu, jihovýchodu nebo jihozápadu
A - tratě orientované k západu, východu nebo náhorní plošiny
B - tratě orientované k severozápadu nebo severovýchodu
C - tratě orientované k severu nebo rovinaté tratě s předpokládanou vyšší hladinou spodní vody
S - je-li přidáno za některou z předešlých kategorií, značí vysokou strmost
T- je-li přidáno za některou z předešlých kategorií, značí, že svah je upraven do teras

8. Viniční trať NOVÁ HORA

Trať je rozdělena na:
1) Úlehle - AA až A
2) Nové hory - AA až A
3) Pod Novýma horama - C
4) Frejunky - směs AT, AAT, BT


7. Viniční trať PŘEDNÍ HORA
 
Trať je rozdělena na:
1) Křivánky - AA až AAS
2) Zímarky - AAST (sever), AA, A
3) Sůdný - AA
4) Stískale - AA
5) Holomučany - A až AA
6) Nádanky - C
7) Pod Nádanky - C
8) Šísary - AA až C
9) Hamby - AAT, AA, B (JV), A (jih)
10) Panský - AA, AAS, A (sever), B (SZ)
11) Pod Panskýma - C
12) Krátký - C
13) Pod Krátkýma - C
14) Přední - A až AA (JZ)
15) Pod Předníma - C
 

6. Viniční trať ZADNÍ HORA
 
Trať je rozdělena na:
1) Šmatláky - AA (jižní část), AA a B (SZ část)
2) Zadní - C (jih), B (střed), AA (sever), malá část AAST a BST


5. Viniční trať DLOUHÁ HORA
 
Trať je rozdělena na:
1) Čihadla - A (sever), C, B
2) Na dlouhých - A až AA
3) Za rybníky - AA


4. Viniční trať ŠIROKÁ HORA

Trať je rozdělena na:
1) Achtele - ? (nezjištěné)
2) U studánky - spíše C
3) Široké - AA


2. Viniční trať POD BELEGRADY

Trať je rozdělena na:
1) Špičáky - C
2) Od Čejkovska - C


1. Viniční trať VINOHRÁDKY - vinice jižně od Velkých Bílovic

Trať Vinohrádky - převážně C, B


3. 
Viniční trať OBORY - vedle trati Široká hora směrem k Moravskému Žižkovu

Trať Obory - AA

Viniční trať OBECNÍ - vinice uvnitř města
AKCE VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH: 

 

Za vinařem do Velkých Bílovic - každý den od 18. dubna do 28. srpna 2024: VÍCE ZDE

 

Letní slavnost autentických vín koná se 26. a 27. července 2024VÍCE ZDE

   

Setkání u cimbálu Pod Předníma koná se v sobotu 3. srpna 2024VÍCE ZDE

   

Zahrávání hodů koná se v neděli 11. srpna 2024 od 15:00 na hodovém sóle: VÍCE ZDE

   

Zarážání hory koná se v sobotu 24. srpna 2024VÍCE ZDE

   

Slípka Tour - koná se v sobotu 31. srpna 2024: VÍCE ZDE

   

Tradiční krojované hody konají se od 8. do 10. září 2024VÍCE ZDE

   

Hodky konají se v sobotu 21. září 2024 od 15:00 na hodovém sóle.

   

Vinařský maraton koná se v sobotu 26. října 2024VÍCE ZDE

   

Svatomartinská slavnost koná se v sobotu 16. listopadu 2024VÍCE ZDE

  

Soutěž ve vaření zelňačky koná se v sobotu 23. listopadu 2024VÍCE ZDE

 

Ze sklepa do sklepa koná se v sobotu 5. dubna 2025VÍCE ZDE

 

 

 

  

ZAJÍMAVÉ ODKAZY: